MEIST

Loodus- ja Loovuskeskus on kasvanud välja meie suurest kiindumusest looduse ja isetegemise vastu. Tuiame ka kõige kõledamatel novembrikuu õhtutel (pealambid peas) mööda metsasid ja naudime värsket õhku! Väärtustame ka isetegemist ja käsitööd. 

Maarja (pildil paremal) omab magistrikraadi Eesti Maaülikoolist, on töötanud bioloogia ja loodusõpetuse õpetajana nii põhikooli kui ka gümnaasiumi astmes ning töötanud ka avalikus sektoris.

Maarja on läbinud järgmised koolitused:

  • Õuesõppe tegevused iga ilmaga: lumi, pori, vihm ja päike õppeprotsessis (2023). (MTÜ Hooling Koolitused).
  • Vaimse tervise esmaabi (2023). (Peaasjad MTÜ).
  • Laste ja noorukite käitumise-ja mõtlemise motiivid (2023). (Mõttemaru).

Tiina (pildil vasakul) omab bakalaureusekraadi Tallinna Ülikoolist sotsiaaltöö ja lastekaitse erialal. Noortega on Tiina töötanud alates 2008 aastast nii Eestis kui Saksamaal.

Tiina on läbinud järgmised koolitused:

  • Lapse loovuse toetamine koolieelses eas (2022). (PracticeGate OÜ)
  • Tiina on läbinud laagrikasvataja ja juhataja koolituse ning omab vastavat kutset (laagri kasvataja-juhataja tase 6, 2021). (Haridus- ja Noorteamet).
  • Õuesõppe tegevused iga ilmaga: lumi, pori, vihm ja päike õppeprotsessis (2023). (MTÜ Hooling Koolitused).
  • Lapse vaimse tervise ja enesehinnangu toetamine (2023). (Perekoolitused OÜ).
  • Laste ja noorukite käitumise-ja mõtlemise motiivid (2023). (Mõttemaru).
  • Loovad viisid lapse emotsionaalse arengu toetamiseks (2023). (Pigneres OÜ).
  • Kuidas enda probleemide eest ära joosta? (2024).(Haridus-ja Noorteamet).