ÕPPEPROGRAMMID

Ettevõtete meeskonnapäevi on mitmesuguseid. Mõned meeskonnad peavad maha vägeva stiilipeo, mõni meeskond rallib ATV safaril ning mõni meeskond istutab puid. Kuid kui usud, et ka meeskonnaliikmete lapsed võiksid saada toreda elamuse või uusi teadmisi, siis kutsu Loodus- ja Loovuskeskuse juhendaja lastega tegelema. Valikus on kaks erinevat võimalust:

  • Aktiivõppeprogramm looduses koosneb erinevatest hariduslikest ja aktiivsetest tegevustest. Programmi käigus matkatakse, mängitakse loodusbingot, vaadeldakse kogutud elemente luubipurgis, mänguliselt eristatakse taastuvad loodusvarad taastumatutest ning tutvutakse  metsa rinnetega. Püüame leida vastavalt kasvukohale erinevaid huvitavaid liike nagu näiteks näsiniin, ussilakk või ümarlehine huulhein.  
  • Mängud ja meisterdus programm koosneb erinevatest mängudest, mis arendavad paaristöö- või meeskonnatöö oskuseid, nagu näiteks poide päästmine merelt, tagumine paar välja, loodusbingo ja vana hea köievedu. Lisaks erinevatele mängudele ka meisterdatakse. Meisterdus valitakse ilmast ja laste vanusest lähtuvalt. Meisterdamiseks võib olla näiteks nimeliste käeehete meisterdamine, kruuside kaunistamine või pärlitest usside meisterdamine. 

Programmi pikkus sõltub meeskonnaürituse iseloomust. Umbes kolm tundi vältavatel sündmustel võiks näiteks aktiivõppe programmi korral lastega tegelemise aeg jääda 1,5 h juurde. Hommikul algavate suvepäevade puhul pakub aga Loodus- ja Loovuskeskus hea meelega terve päev vältavat töötuba, kus viiakse läbi mänge ja lastel on võimalus ka teostada erinevaid meisterdusi.